Svět v klobouku.CZ

Jiří Halda: Vztahy v rodině a význam rodinných rituálů| Webinář

Když jde o rodinu, záleží i na maličkostech! Společný oběd, čtení pohádky před spaním, pusa na rozloučenou u dveří, otevřené rodinné rozhovory v kuchyni, společné vaření, čas pro sebe, sklizeň brambor u prarodičů, jarní úklid, procházky v přírodě nebo odevzdávání životních zkušenosti – rituály naplňují naše životy a vedou nás jimi po desetiletí. Ať už jde o malá gesta nebo velké výroční události, formují náš pohled na svět a kreslí vzory vztahů, které posouváme dál. Jak vzniká drobnokresba rodinných vazeb a co dělat pro to, abychom se vyhnuli škodlivým krokům, prozradí zkušený lektor Jiří Halda. Společně se podíváme na to, jak funguje struktura v rámci rodinného světa a čím se můžeme inspirovat.

Mgr. Jiří Halda
je učitel, speciální pedagog, logoped a diagnostik. Specializuje se na děti v předškolním věku. Zaměřuje se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. Je absolventem Pedagogické fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1993 – 2006 působil jako učitel a speciální pedagog na základních a speciálních školách a v Pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci. Od roku 2006 působí jako lektor, diagnostik, intervent a personální poradce.

Vstupenky: http://bit.ly/Vztahy_212