Svět v klobouku.CZ
Přímo od výrobce ZŠ - 1. stupeň ZŠ - 2. stupeň

Hra s textem, text ve hře

Co vše je možné v textu objevit? A jak si čtený text zpřítomnit? Jak jej zažít fyzicky?
Seminář nabízí postupy práce s různými texty formou dramatických her a cvičení.
Ukazuje možnosti využití metod dramatické výchovy v předmětech, ve kterých je
součástí výuky práce s texty (český jazyk a literatura, cizí jazyky, dějepis, občanská
výchova...).

Lektoři
Hana a Tomáš Volkmerovi
lektoři Divadla loutek Ostrava, pedagogové, inscenátoři, loutkáři

časová dotace 7½ hodin (60 minut), rozloženo do dvou dnů 4 a 3½ hodiny
cena 1.500 Kč (maximální počet 15 účastníků)
termíny 13. 5. 2022 od 16 do 20 hodin
a 27. 5. 2022 od 16 do 19.30 hodin (pátky)
Akreditováno MŠMT. Absolventi obdrží certifikát.

THeatr ludem vám, pedagogům, rodičům i studentům, nabízí zážitkové, vzdělávací semináře
obsahující rozmanité divadelní nástroje a techniky využitelné ve výchovně - vzdělávacích,
pečovatelských a uměleckých profesích. Mohou být pro vás nejen inspirací s novými podněty pro
práci, ale přispět i k vašemu osobnostnímu rozvoji. Všechny námi nabízené semináře se uskuteční
v sídle THeatr ludem, z.s. (Přemyslovců 76/43, Ostrava) a je možné je hradit z Šablon, Masek
a jiných grantů. Přihlášení (jméno, příjmení, instituce, název semináře) a jakékoliv dotazy na:
theatrludem@seznam.cz. Přihlášení je závazné po zaslání platby.
THeatr ludem je akreditovanou vzdělávací institucí u MŠMT pod č.j.MSMT- 3080/2021-1.