Svět v klobouku.CZ
Přímo od výrobce ZŠ - 1. stupeň ZŠ - 2. stupeň

Drama v každém předmětu

Je možné využít metody a techniky dramatické výchovy v jakémkoli předmětu na
škole i školce? Jak na to? Máte-li chuť zabývat se těmito otázkami a chcete-li oživit
výuku právě prostřednictvím dramatických her a cvičení, pak vás může tento seminář
inspirovat a nasměrovat.

Lektoři
Hana a Tomáš Volkmerovi
lektoři Divadla loutek Ostrava, pedagogové, inscenátoři, loutkáři

časová dotace 7½ hodin (60 minut), rozloženo do dvou dnů 4 a 3½ hodiny
cena za osobu 1.500 Kč (maximální počet 15 účastníků)
termíny 6. 1. 2022 od 16 do 20 hodin
a 20. 1. 2022 od 16 do 19.30 hodin (čtvrtky)
Akreditováno MŠMT. Absolventi obdrží certifikát.

THeatr ludem vám, pedagogům, rodičům i studentům, nabízí zážitkové, vzdělávací semináře
obsahující rozmanité divadelní nástroje a techniky využitelné ve výchovně - vzdělávacích,
pečovatelských a uměleckých profesích. Mohou být pro vás nejen inspirací s novými podněty pro
práci, ale přispět i k vašemu osobnostnímu rozvoji. Všechny námi nabízené semináře se uskuteční
v sídle THeatr ludem, z.s. (Přemyslovců 76/43, Ostrava) a je možné je hradit z Šablon, Masek
a jiných grantů. Přihlášení (jméno, příjmení, instituce, název semináře) a jakékoliv dotazy na:
theatrludem@seznam.cz. Přihlášení je závazné po zaslání platby.
THeatr ludem je akreditovanou vzdělávací institucí u MŠMT pod č.j.MSMT- 3080/2021-1.