Svět v klobouku.CZ
Přímo od výrobce ZŠ - 1. stupeň ZŠ - 2. stupeň

Re:Kreace

Hudebně-výtvarný seminář.
Seminář je reakcí na potřebu pedagogů odborně vedených kurzů zaměřených
na prevenci a řešení problému syndromu vyhoření, na problematiku jevištní trémy
a obecně distresu, nebo také na oblast rozvíjení tvůrčího přístupu a myšlení.
Základ semináře tvoří principy tzv. kreativní improvizace, tedy propojení metodicky
vedených improvizačních činností se zacílením na rozvoj kreativity. Odlišné profesní
zaměření lekorů umožňuje propojovat na profesionální úrovni oblasti a činnosti,
které jsou často vnímány jako težko slučitelné. Seminář je veden metodami hudební,
dramatické a pohybové improvizace, s využitím různých druhů výtvarných aktivit
a metod a technik dramatické výchovy se silným apelem na rozvoj kreativních
dovedností a také na zážitkový charakter všech činností.

Lektoři:
Daniel Skála
cimbalista, performer, hudební improvizátor a pedagog
Tomáš Volkmer
scénograf, režisér, grafik a loutkář

časová dotace 20 hodin (60minut), rozloženo do tří dnů (4 + 10 + 6) víkend v roce 2022
cena za osobu 3.500 Kč (maximální počet 15 účastníků)
Akreditováno MŠMT. Absolventi obdrží certifikát.

THeatr ludem vám, pedagogům, rodičům i studentům, nabízí zážitkové, vzdělávací semináře
obsahující rozmanité divadelní nástroje a techniky využitelné ve výchovně - vzdělávacích,
pečovatelských a uměleckých profesích. Mohou být pro vás nejen inspirací s novými podněty pro
práci, ale přispět i k vašemu osobnostnímu rozvoji. Všechny námi nabízené semináře se uskuteční
v sídle THeatr ludem, z.s. (Přemyslovců 76/43, Ostrava) a je možné je hradit z Šablon, Masek
a jiných grantů. Přihlášení (jméno, příjmení, instituce, název semináře) a jakékoliv dotazy na:
theatrludem@seznam.cz. Přihlášení je závazné po zaslání platby.
THeatr ludem je akreditovanou vzdělávací institucí u MŠMT pod č.j.MSMT- 3080/2021-1.