Svět v klobouku.CZ
Přímo od výrobce ZŠ - 1. stupeň ZŠ - 2. stupeň

Loutka jako nástroj vzdělávání

Loutka může být výchovný i vzdělávací nástroj, který pomáhá při výuce, komunikaci
s dětmi, při motivaci k činnosti, udržení pozornosti. Předmět se může stát živou
promlouvající bytostí s vlastní zajímavou historií. Oživené předměty, objekty, loutky
rozvíjí dětskou fantazii, myšlení a spolupráci.
Seminář seznamuje účastníky s využíváním tohoto loutkového potenciálu, jak loutku
oživit i vyrobit.

Lektoři:
Hana a Tomáš Volkmerovi
lektoři Divadla loutek Ostrava, pedagogové, inscenátoři, loutkáři

časová dotace 20 hodin (60minut), rozloženo do tří dnů (4 + 10 + 6)
cena za osobu 3.500 Kč (maximální počet 15 účastníků)
termín 21. - 23. leden 2022
Akreditováno MŠMT. Absolventi obdrží certifikát

THeatr ludem vám, pedagogům, rodičům i studentům, nabízí zážitkové, vzdělávací semináře
obsahující rozmanité divadelní nástroje a techniky využitelné ve výchovně - vzdělávacích,
pečovatelských a uměleckých profesích. Mohou být pro vás nejen inspirací s novými podněty pro
práci, ale přispět i k vašemu osobnostnímu rozvoji. Všechny námi nabízené semináře se uskuteční
v sídle THeatr ludem, z.s. (Přemyslovců 76/43, Ostrava) a je možné je hradit z Šablon, Masek
a jiných grantů. Přihlášení (jméno, příjmení, instituce, název semináře) a jakékoliv dotazy na:
theatrludem@seznam.cz. Přihlášení je závazné po zaslání platby.
THeatr ludem je akreditovanou vzdělávací institucí u MŠMT pod č.j.MSMT- 3080/2021-1.