Svět v klobouku.CZ

PARTNERSTVÍ A RODIČOVSTVÍ

23.11. 2021 SEMINÁŘ PRO RODIČE od 17.00 hodin

Téma: PARTNERSTVÍ A RODIČOVSTVÍ - jak sladit a rozvíjet obě role v souvislosti s výchovou potomků, jak zvládat rodinný a pracovní život a nezanedbat péči o sebe jako rodiče a partnera, jak zlepšit komunikaci a předcházet konfliktům.

Lektorka: Mgr.kateřina Šmatláková, psycholožka
Přihlášky: helena@obcanskainspirace.cz

Délka trvání semináře: 2 hodinyVstupné: 100,-Kč (platba na místě)

Hlídací služba 100,-Kč/2 hodiny, doba trvání semináře.

Hlídání dětí je třeba ohlásit předem.Seminář se koná v Centru inspirace a tvořivosti, Charlese de Gaulla 18, Praha 6

Přihlášky zasílejte na email: helena@obcanskainspirace.cz , nebo se hlaste osobně v CITu.Aktivity projektu Inspirace a prevence pro rodinu 2021 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV
a MHMP. Projekt Centra inspirace a tvořivosti 2021 finančně podpořila MČ Praha 6.