Svět v klobouku.CZ
ZŠ - 1. stupeň

Vánoční sbírka hraček pro rodiny samoživitelů

Vánoční sbírka hraček a knížek pro rodiny samoživitelů od 1. listopadu do 22. listopadu.
ostatní informace naleznete na letáčku nebo na adrese: http://obcanskainspirace.cz/predvanocni-sbirka-hracek-a-knizek-pro-rodiny-samozivitelu/


Uživatel dále inzeruje: