Svět v klobouku.CZ
Přímo od výrobce

Mateřinkové dramachtění aneb kniha, tělo předmět jako zdroj inspirace v MŠ – zkrácená online verze

Milí pedagogové, budoucí pedagogové a všichni zájemci:-).
O tom, že náš spolek nabízí vzdělávací seminář v několika blocích nazvaný „mateřinkové dramachtění“, již víte či se můžete dozvědět v naší nabídce vzdělávání pro pedagogy.
Pro úplnost uvádíme, že se jedná o vzdělávací seminář realizovaný v pěti blocích, kdy se pracuje s knihou, předmětem i tělem, a to vše na principu dramatické výchovy.
Doba není jednoduchá, setkávání se na vzdělávacích akcích je stále složitější, my jsme se proto rozhodli realizovat„preworkshop“, kde vám jednotlivé oblasti, bloky z nabízeného semináře naťukneme a představíme ve zkrácené online formě.
Co bude náplní online setkání?
Můžete se v klidu svého domova či kanceláře seznámit se zajímavou literaturou pro děti a dozvědět se, jak s ní pracovat. Dozvíte se něco o pohybových, potažmo rytmických aktivitách na principu dramatické výchovy. Seznámíme vás také s tím, jak se jakýkoliv předmět může stát vhodným prostředkem, ale i námětem k didaktickým činnostem s dětmi.
Představíme vám metodické návody či inspirace k tomu, jak s dětmi realizovat zajímavé aktivity, které děti rozvíjejí ve všech oblastech vzdělávacího obsahu vycházejícího z RVP pro PV.
Každý blok ze semináře „mateřinkové dramachtění“ bude tedy probrán ve zkrácené verzi. Dotkneme se všech zdrojů a možností, které uvádíme v nabídce, vyzvedneme to nejdůležitější a možná vás poté naladíme na samotné setkání, kdy si představené aktivity z online verze doplníme a můžeme si je vyzkoušet naživo a v reálu, nejen tedy na teoreticko-informativní bázi.
Online kurzem vás provedou dvě lektorky, které vám v neposlední řadě vymezí prostor pro diskusi, dotazy či sdílení vašich zkušeností a vašich nápadů.

Lektorky kurzu:
Alexandra Bajgarová - učitelka dramatické výchovy a pedagogiky na spdgš Odry, lektorka THeatr ludem a učitelka v MŠ s téměř dvacetiletou praxí.
Mgr. Pavla Masaříková - učitelka dramatické výchovy na ZUŠ Třinec a spdgš Odry, lektorka a předsedkyně THeatr ludem.
Kdy? 25.11.2021 od 17:00-18:30
Kde? Setkáme se na platformě google meet - odkaz vám bude zaslán pár dnů před seminářem.
Cena? Finální částku, kterou nám přispějete, si zvolíte vy sami. Od 150Kč-300Kč dle vašich možností. Finance, které jsou nad rámec základní částky 150Kč, nám umožňují zajistit chod spolku THeatr ludem. Více o jeho aktivitách, které jsou v současné chvíli omezeny zde: https://www.theatrludem.cz/
Počet účastníků je omezen na 15!
Případné dotazy směřujte na email: theatrludem@seznam.cz nebo telefonní číslo: 732185757.