Svět v klobouku.CZ

Bubnovačka - Aby byly děti slyšet

Milí přátelé,
zapojte se spolu s námi do prvního ročníku akce Bubnovačka, která má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít ve společnosti téma včasné prevence.
Akce navazuje na slovenskou iniciativu, která vznikla před osmi lety. U nás ji zaštiťuje a organizuje Centrum LOCIKA.

Proč bubnovat?
Násilí na dětech je tady, je kolem nás, i když ho často nevnímáme, nevidíme. Je důležité dětem naslouchat a věřit jim. S násilím se můžeme vypořádat jen tak, že ho nebudeme bagatelizovat, přehlížet a vnímat jako něco, co se nás přece netýká.

Zabubnujte si společně s námi letos poprvé 19. listopadu 2021 i v České republice, v čase 10:00-11:00, a připomeňte si, že hlas dětí je důležitý.

19. listopad je znám jako Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Pro děti ve škole je to skvělá příležitost pro otevření tématu, prevenci, poskytnutí kontaktů na krizové linky i odborná pracoviště. Je důležité o násilí nemlčet.

Vše potřebné, jak se může vaše škola zapojit, najdete v příloze tohoto mailu, další informace o akci pak najdete zde:

Webové stránky: www.detstvibeznasili.cz/bubnovacka

FB událost: Bubnuj, aby bylo děti lépe slyšet 2021