Svět v klobouku.CZ
Přímo od výrobce

Tematický blok (příprava) - MÍSTO, KDE BYDLÍM

OBSAH 1 TÉMA (příprava) - ( celkem 15 listů k vytištění) + náměty k práci a činnostem, pracovní listy

Nabídka činností a aktivit k přiblížení pojmu domov v širším slova smyslu. Prostřednictvím aktivit se děti seznámí s místem, kde bydlí, ale i s prostředím, ve kterém žijí (bezpečí domova, ve kterém žijeme jako rodina). Upevníme si znalosti o svém bydlišti, adrese, členech domácnosti, městě a jaká důležitá místa mají ve svém okolí, jak se staví dům, připomeneme si různá obydlí zvířátek, protáhneme si tělo s motivačními říkankami k tématu, společně vytvoříme maketu našeho města, naučíme se písničku apod..
Najdete zde: https://skolka-pripravy.cz/produkt/tematicky-blok-misto-kde-bydlim?v=431