Svět v klobouku.CZ

On-line klavírní škola Hudebky Wolfgang

Perfektně srozumitelné on-line klavírní kurzy pro začátečníky samouky. Vše se učíme snadno a rychle rovnou hraním na piano - praxí. Dbáme na správnou techniku. V kurzu 10 lidových písniček 1 - pro začátečníky samouky - se naučíme na krásných písních naprosté základy hraní oběma rukama dohromady. Ve druhém díle téhož kurzu zvaném Zaostřeno na levou ruku se naučíme tvořit několik složitějších doprovodů rozkladem akordů a tyto doprovody opět spojíme s pravou rukou. Kurz vytvořen učitelkou klavíru, jsou zde využity zkušenosti více než dvacetilé praxe.
https://www.hudebkawolfgang.cz/kurz-10-lidovych-pisnicek-pro-samouky/